Støtte til hospitalsafdelinger

GSK støtter relevante udviklings- og informationsprojekter på landets hospitaler. Det er en naturlig konsekvens af vores målsætning om at hjælpe mennesker med at kunne mere, få det bedre og leve længere. Herunder kan du se de projekter GSK har støttet siden 2011.

I GSK tilslutter vi os ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) og deres etiske regelsæt og kodeks. Ifølge ENLI's etiske regler for lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler - et regelsæt der har til formål at skabe åbenhed på området - er lægemiddelindustrien forpligtet til pr. 1. september 2011 at offentliggøre og vedligeholde en oversigt over donationer på virksomhedens hjemmeside. Samme oplysninger bliver offentliggjort i en årsoversigt på Lifs hjemmeside. Dette gør vi for at sikre åbenhed og gennemskuelighed samt sikre overensstemmelse med vores etiske regler og holdninger.

GSK har udbetalt støtte til følgende:

2017 

Parker Institut, Enheden for epidemiologisk Kostforskning, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
Bispebjerg hospital, Lungeforskningen
Skejby, Afd. for infektionssygdomme
Bispebjerg hospital, Lungemedicinsk forskningsenhed

2016 

Infektionsmedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital
Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, RUC
Lungemedicinsk forskningsenhed, Hvidovre Hospital
Dansk Børneastma Center, Herlev og Hvidovre Hospital
The Severe Asthma Network, Bispebjerg Hospital
Management of Asthma during Pregnancy, Hvidovre Hospital

2015

Støtte til Ad-On projektet, Nordsjællands Hospital
Sommerskole Global Infectious Diseases, Skejby
Temadag for forældre til HIV-smittede børn i Danmark, Skejby

2014

Støtte til Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Støtte til Amager Hospital, Lungemedicinsk Afsnit
Det danske HIV kohorte studie, Rigshospitalet
HPV infektion hos kvinder, Randers Regionshospital
Sommerskole Global Infectious Diseases, Skejby
Støtte til uddannelse af coaches, Århus Universitetshospital
Støtte til videnskabeligt årsmøde Vestdanmark, Aarhus Universitetshospital

2013

Støtte til Nyrekræftforskning, Aarhus Universitetshospital (2013-2014)
Støtte til den danske HIV-Kohortes arbejde, Rigshospitalet
Statens Serum Institut
DANBIO database, Glostrup Hospital
Danske Referenceværdier for Lungefunktion, Århus Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital 1
Aarhus Universitetshospital 2
Aarhus Universitetshospital 3 

2012

Udvikling af InfCare hepatitis DK patient database, Århus Universitetshospital
Astma og allergi hos Børn, Børneafdelingen Regionshospitalet Randers
Internationalt ekspertmøde om CLL, Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet
Nordisk Melanommøde, Onkologisk Afd. Odense Universitetshospital
International Sundhed og Infektioner, JMC Rigshospitalet
6 Dansk Infektionspædiatiske Symposium, Hvidovre Hospital
A-kursus i neuroonkologi, Århus Universitetshospital
Oprettelse af mødregruppe for HIV-postive kvinder, Aalborg Sygehus
Støtte til den danske HIV-Kohortes arbejde, Rigshospitalet


2011

Medfinansiering af professorat ved Københavns Universitet/Bispebjerg Hospital
2011-2015