Støtte til patientforeninger

Patientforeninger er patienternes talerør og repræsentanter for den enkelte patient. Vi samarbejder derfor med patientforeningerne om at styrke patienternes stemme.

Det er naturligt for GSK at samarbejde med patientforeninger på områder, hvor vi har fælles interesser, f.eks. formidling af viden om sygdom. Samarbejdet giver også GSK adgang til værdifuld viden om og kontakt til dem, som bruger vores medicin.

GSK støtter også patientforeninger økonomisk i deres arbejde. Det er i den forbindelse afgørende, at både vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret. Som de første i branchen valgte vi i 2007 at offentliggøre, hvilke patientforeninger vi samarbejder med.

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejdet mellem industri og patientforeninger. GSK har desuden en Corporate Policy på området, der sikrer, at alle medarbejdere er bekendt med vores retningslinjer.

Følgende patientforeninger har modtaget støtte indenfor de seneste fem år:

2018
Astma-Allergi Danmark
HIV Danmark

2017

Astma-Allergi Danmark
HIV Danmark
PAH Patientforeningen
1,6 million klubben
Lungeforeningen

 

2016

HIV-Danmark 3
Migrænse- og Hovedpineforeningen
AIDS-Fondet
AIDS-Fondet 1
AIDS-Fondet 2
HIV-Danmark 1
HIV-Danmark 2
HIV-Danmark 3
HIV-Danmark 3a
Astma-Allergi Danmark 1
HIV-Danmark 4
PAH Patientforeningen
AIDS-Fondet 3

 

2015

HIV-Danmark 2
Astma Allergi Danmark
HIV-Danmark 1

2014

AIDS fondet
LyLe
Lungepatient
HIV-Danmark 4
HIV-Danmark 3
HIV-Danmark 2
HIV-Danmark 1

2013

HIV-Danmark 4
AIDS-Fondet 1
AIDS-Fondet 2
HIV-Danmark 3
HIV-Danmark 2
HIV-Danmark 1

2012

HIV-Danmark
Danmarks Bløderforening

2011

Samarbejdsaftale mellem GSK og AIDS Fondet
Samarbejdsaftale mellem GSK og Sjældne Diagnoser
HIV Danmark – GSK
HIV Danmark – Kongresdeltagelse
Samarbejdsaftale mellem GSK og Danish Epilepsiforening
Samarbejdsaftale mellem GSK og HIV Danmark
Patientforeningen DBO
HIV Danmark - generel støtte i 2011
Hepatitisforeningen
Osteoporose foreningen
Astma-Allergi Danmark
Foreningen for ATAKSI/HSP
Danmarks bløderforening
LYLE – Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi