Vores adfærd

Vores værdier ligger til grund for alt hvad vi laver, også i måden vi forsker, sælger og markedsfører vores produkter på.

Alle ansatte har pligt til at leve op til GSKs værdier: åbenhed, respekt, integritet og patientfokus.

I januar 2010, blev medlemmerne af lægemiddelindustriforeningens brancheorganisation (Lif) enige om et etisk regelsæt for samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder, politikere og embedsfolk, således at dialogen altid foregår på et åbent, ærligt, fair og nøgternt grundlag. Lifs etiske kodeks sikrer ydermere at parterne er økonomisk uafhængige af hinanden og at samarbejde og dialog ikke foregår under pres. GSK støtter og følger Lifs etiske kodeks og ser det som et vigtigt supplement til GSKs egne etiske retningslinjer og standarder.

I juridiske spørgsmål repræsenteres GSK af advokatfirmaerne Plesner og Bech-Bruun. GSK samarbejder også med PR-bureauet Lead Agency og repræsenteres af Rud Pedersen i forretninger, der involver public affairs og market access.

På vores globale webside kan du også læse om, hvordan alt fra forskning til markedsføring er forankret i vores værdier.