Vores miljø

Vores miljø

For at vi også i fremtiden kan levere medicin af høj kvalitet til patienter, må vi som virksomhed bidrage til at beskytte de naturlige ressourcer, vi anvender i produktionen.

GSK har sat sig ambitiøse mål for at reducere CO2-udledning, affald og forbrug af rent vand i hele værdikæden – fra råvareindkøb, udslip fra vores laboratorier og fabrikker til håndtering af medicin hos patienten. Vores mål er at være CO2-neutrale inden 2050 og at halvere mængden af affald inden 2020.

På vores globale hjemmeside kan du læse mere om GSKs miljøarbejde.