Klinisk forskning

Det kan vare op til 15 år og koste op mod 10 milliarder kroner at forske i og udvikle et nyt lægemiddel. Faktisk har verdens første vaccine imod malaria taget os 30 år at udvikle.

Når en ny opdagelse er gjort, må den gennem omfattende test for at bevise effekt. Den kliniske afprøvningsfase er fasen, hvori substansen eller behandlingsmetoden skal afprøves i raske eller syge mennesker, så forskere kan fastlægge effekten og sikkerhed.

I GSK ønsker vi at være åbne om vores forskning. Derfor publicerer vi som en af få medicinalvirksomheder alle vores resultater fra kliniske afprøvninger, både de positive, der bliver til ny medicin, men også de negative, som vi må opgive at videreudvikle.


Fakta om vores kliniske afprøvninger

  • Kliniske afprøvninger er studier i patienter og kræver, at de frivillige er velinformerede og har givet deres samtykke
  • Afprøvningerne udføres i fire faser, som gradvist finder den optimale dosis medicin og øger antallet af deltagere
  • Proceduren er normalt, at medicinsk behandling er igangsat hos en gruppe patienter og en anden ikke-virksom behandling (placebo), gives til en kontrolgruppe. Hverken den individuelle patient eller lægen kender til den specifikke behandling, der gives
  • Forskere kan arbejde med store patientgrupper i såkaldte multicenter-studier, hvor flere hospitaler deltager, også internationalt hvis nødvendigt
  • Hvis medicinen bliver godkendt, fortsætter indsamlingen af viden om bivirkninger og effekt i samarbejde mellem sundhedsmyndigheder, læger og medicinalfirmaer