Rapportering af bivirkning

Al medicin som virker, har også bivirkninger. Nogle bivirkninger er harmløse – andre er alvorlige.

Oplever du på egen krop en bivirkning af din medicin eller får du som pårørende kendskab til en bivirkning, kan du rapportere bivirkningen.

Du har tre muligheder:

  • Du kan bede din læge om at rapportere bivirkningen til myndighederne
  • Du kan selv rapportere bivirkningen online til Sundhedsstyrelsen på adressen: www.meldenbivirkning.dk
  • Du er også velkommen til at kontakte GSK (GlaxoSmithKline) på 3635 9100 eller via e-mail på adressen: dk-safety@gsk.com

Vi overvåger rutinemæssigt sikkerheden ved alle vores lægemidler. Dette inkluderer gennemgang af sikkerhedsdata fra kliniske forsøg og indhentning af rapporter om mulige bivirkninger ved de vacciner, lægemidler og forbrugerprodukter, som vi markedsfører.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du kontakter din læge hurtigst muligt.

 

Hvad er en bivirkning?

En bivirkning er den uønskede virkning, som medicin kan have, selvom patienten tager den anbefalede dosis. Manglende virkning eller anden virkning af medicin end den forventede er også en bivirkning.