Interne retningslinjer

Vores opgave er at hjælpe patienter til at kunne mere, få det bedre og leve længere.

 

Vi følger kontinuerligt op gennem oplæring, interne revisioner og revision udført af eksterne akkrediterede revisorer. Herunder finder du nogle af vores interne retningslinjer:

 

GSK Code of Conduct og Code of Practice

Our Code of Conduct

Global Code of Practice for Promotion and Customer Interactions

 

Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme

GSK’s ABAC-program er udviklet med det formål, at medarbejdere og samarbejdspartnere skal forstå risikoen for korruption og ansvarliggøre den enkelte person til aktivt at modarbejde korruption.

Alle tredjeparter, som GSK samarbejder med, modtager GSKs vejledning i bekæmpelse af korruption. Vi har nultolerance overfor uetisk adfærd i GSK og forventer det samme af vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

På vores globale hjemmeside kan du læse mere om 23 områder, hvor vi som virksomhed har afgivet løfter for fremtiden… og se hvordan arbejdet skrider fremad.

 

Se også brancheregler i Lægemiddelindustriforeningen (Lif)