Åbenhed om udbetalinger

I GSK har vi i lang tid forpligtiget os til åbenhed omkring vores data. Vi har udført forskellige initiativer for at øge adgangen til vores kliniske forskning.

Tilbage i 2004 introducerede vi vores offentligt tilgængelige Clinical Study Register online.

I 2016 forpligtigede vi os til at ophøre betaling af sundhedsfagligt personale, der holder oplæg på vores vegne om vores medicin og vacciner (og dertil hørende terapeutiske områder) overfor tilhørere, der kan udskrive eller påvirke udskrivningen af medicin og vacciner. Vi er også stoppet med at yde direkte økonomisk støtte til sundhedsfaglige der deltager i medicinske konferencer.