Samarbejde om klinisk forskning og afprøvning

Samarbejde med sundhedsfagligt personale er vigtigt for GSK, når vi skal forske i og udvikle ny medicin og vacciner. Dette samarbejde hjælper os til at forstå patienternes behov og fordele og risici ved vores produkter.

Danmark er, internt i GSK, rangeret som top 5 hvad angår kliniske afprøvninger. Erfarne forskere, gode hospitaler og universiteter samt velfungerende dataregistrering er nogle af nøgleelementerne. GSK er løbende involveret i 20-25 kliniske afprøvninger i Danmark.

GSK investerede mere end 15 milliarder kroner i Danske biotek virksomheder over de sidste 10-12 år.

Læger og andet sundhedsfagligt personale hjælper os med at identificere potentielle frivillige til kliniske studier, administrere investigator medicin eller vacciner til patienter og monitorere resultaterne. På denne måde er deres unikke viden og medicinske kendskab uundværlig for udviklingen af ny behandling.

Kernen i dette samarbejde er en fælles interesse for at forbedre sundheden for patienter, baseret på vores værdier om åbenhed, respekt, integritet og patientfokus.

Sundhedsfagligt personale som bidrager til klinisk forskning bliver betalt for deres tidsforbrug og undersøgelser i forbindelse med studierne. Udbetalingerne er i tråd med ’fair market value’ og reguleres i skriftlige kontrakter.

GSKs retningslinjer

Vi har strenge retningslinjer der regulerer vores samarbejde med sundhedsfagligt personale. 

  • Alle kliniske investigatorer udvælges udelukkende på baggrund af deres kvalifikationer til at udføre god klinisk forskning.
  • Ved godkendelse af kliniske investigatorer tages der ikke forbehold for om de anvender GSKs produkter eller ej.
  • GSK accepterer ikke betalinger til investigatorer som forsøg på at påvirke investigatorerne til at inkludere eller beholde patienter i afprøvningerne
  • Gaver til sundhedsfaglige som er involveret i forskningsprojekter for GSK er ikke tilladt.
  • Alle betalinger til sundhedsfaglige skal reguleres af kontrakter.
  • Alle betalinger skal reflektere ’fair market value’ for det udførte arbejde.

Vi er også forpligtiget til at offentliggøre alle forskningsudbetalinger til sundhedsfagligt personale og til deres institutioner for udførelse af kliniske afprøvninger.

Læs mere på vores globale webside.