Samarbejde om lægemiddelinformation

Sundhedspersoner har brug for adgang til ekspertviden og information vedrørende medicin og vacciner. Samtidigt er det vigtigt, at et samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddelindustri ikke kan misforstås eller opfattes som upassende.

Sundhedspersoner har brug for adgang til ekspertviden og information vedrørende medicin og vacciner. Det er ligeledes vigtigt for os, som virksomhed, at have opdateret viden om sygdomsområder og patientgrupper for at sikre korrekt anvendelse af vores medicin og vacciner og for at give lægemiddelmyndighederne det bedst mulige grundlag for finansieringsbeslutninger.

Samtidigt er det vigtigt, at et samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddelindustri ikke kan misforstås eller opfattes som upassende af omverdenen. GSK iværksætter en række initiativer, fordi disse krav er helt centrale og rimelige.

Ændringer i GSK's samarbejde med sundhedspersoner

  • GSK's nye portal, www.sundhed.gsk.com, danner rammen om mange af vores aktiviteter fremover. Portalen giver adgang til information om GSK's produkter og terapiområder og er et forum, hvor sundhedspersoner kan tilmelde sig møder og informations-mails samt deltage i webinars. Via portalen er det muligt at bestille patient- og sundhedsfagligt materiale samt se instruktionsvideoer vedrørende praktisk brug af GSK's devices.  Portalen indeholder flere muligheder for at komme i kontakt med GSK's Medicinske Informationsafdeling og fremadrettet vil det også blive muligt at chatte med medarbejdere fra Medicinsk Information. Portalen er tilgængelig på PC, smartphones og tablets.
  • Fra 1. januar 2016 stopper GSK udbetaling af honorar til foredragsholdere, der taler på vegne af GSK om vores lægemidler og vacciner eller tilhørende terapeutiske områder
  • Samtidigt stopper GSK sponsorater af sundhedspersoners deltagelse på lægefaglige kongresser
  • GSK vil fortsat betale sundhedspersoner for deres ekspertise i kliniske forsøg, advisory boards, markedsundersøgelser og konsulentbistand til interne GSK aktiviteter. Dog gælder særlige regler for sundhedspersoner, der kan betragtes som beslutningstager i kraft af sin funktion som embedsmand i beslutningsdygtige eller rådgivende udvalg, komiteer eller lignende (eksempelvis RADS, KRIS, Medicintilskudsnævnet etc.). Udbetalinger i forbindelse med samarbejde og markedsundersøgelser er at finde på sundhedsstyrelsens hjemmeside.
  • GSK vil fortsat yde sponsorater til videnskabelige møder i medicinske selskaber
  • Som leverandør af medicin og vacciner kan vi bidrage med klinisk dokumentation og information om effekt og risici ved vores produkter. Dette gør vores lægemiddelkonsulenter ved at afholde møder med sundhedsfagligt personale hver dag.

 De aktuelle ændringer er en opfølgning på de seneste års initiativer, hvor GSK blandt andet besluttede at sikre forskere adgang til detaljerede anonymiserede data på patientniveau fra vores kliniske studier og at afskaffe salgsdrevne bonusordninger.