School children in Africa

Ansvarlighed

Ansvarlighed er, at tage hånd om hvordan vi driver vores virksomhed. Vi har forpligtet os til at styrke ansvarligheden på tværs af tre strategiske fokusområder.

Vi bruger videnskab og teknologi til at imødekomme globale sundhedsbehov. Vi forsker i og udvikler innovativ medicin af høj kvalitet til infektionssygdomme, der påvirker børn og unge i udviklingslande. Vores fokus er HIV, malaria og tuberkulose. Vi hjælper verden med at forberede sig på fremtidige sygdomsudbrud med pandemisk potentiale og til at tackle antimikrobiel resistens.

Vi har en række tiltag for at sikre, at vores produkter er økonomisk overkommelige og tilgængelige for patienter over hele verden. Dette indbefatter at gøre vores produkter tilgængelige til ansvarlige priser, der er bæredygtige for vores forretning.

En del af det at være en ansvarlig virksomhed er, at være ansvarlige over for vores ansatte og at være en moderne arbejdsgiver. Vi vil sikre os, at alle vores medarbejdere er i stand til at være sig selv, har det godt og fortsat vil udvikle sig hos GSK ­­­­­­­- gennem alle karrierestadier. At sikre vores medarbejders velbefindende sikrer også vores virksomheds velbefindende.

Med denne tilgang stræber vi efter at levere den størst mulige langsigtede påvirkning og forbedring af sundhedsområdet i hele verden. Vi arbejder mod at reducere vores miljøpåvirkning med en fjerdedel inden 2030. Det gør vi ved at skære ned på drivhusgasudledninger, reducere vandpåvirkningen og genbruge affald.

Alt, hvad vi gør, understøtter vores formål om at ville hjælpe folk med at gøre mere, føle sig bedre tilpas og leve længere. Vores medicin, vacciner og sundhedsprodukter er med til at forbedre livskvaliteten for patienter over hele verden.

Læs mere om vores tilgang til ansvar.

Lær mere om, de tiltag vi har sat i gang som moderne arbejdsgivere.

Læs om, hvordan vi skal nå vores ambitiøse miljømål.