Samarbejde med sundhedspersonale

I de senere år har GSK udfordret den gængse model for industriens samarbejde med sundhedspersoner og sat helt nye standarder i branchen. Reformerne har som mål at imødekomme samfundets forventninger om at organisationer og enkeltpersoner er transparente i deres arbejde. Det gælder således også vores samarbejde med sundhedspersoner, hospitaler og patientforeninger, som altid skal bygge på integritet og gennemsigtighed.

I Danmark lever GSK op til forpligtelserne i lovgivningen (lægeloven) og de ændringer, som blev indført med lovforslag L94/2013-14. Heraf fremgår, at offentliggørelse af sundhedspersoners samarbejde med industrien skal ske på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. De nye regler har været gældende siden november 2014.

EFPIA har evalueret den danske lovgivning om offentliggørelse for at imødekomme kravet om gennemsigtighed. På baggrund af de eksisterende regler om offentliggørelser under Lægemiddelstyrelsen, er Danmark følgelig blevet undtaget fra at implementere EFPIAs regelsæt om offentliggørelse.

Ikke desto mindre støtter GSK fuldt og helt European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) regelsæt for offentliggørelse af pengebløb/værdier overført fra medicinalvirksomhed til sundhedspersoner og organisationer.

Samarbejde med sundhedspersonale og organisationer er fortsat af stor betydning. Vi har indført nye måder at overlevere information til sundhedspersonale, herunder nye digitale og ”real-time” applikationer, for at fremme leveringen af medicinsk information. 

I henhold til den nationale lovgivning i Danmark skal sundhedspersoner (læger, tandlæger og apotekere) offentliggøre:

  • Samarbejde med lægemiddelvirksomheder – herunder samarbejde som ikke bliver aflønnet
  • Forskningssamarbejde
  • Sponsorat af kongres-deltagelse (dog ikke beløbsstørrelse)

Offentliggørelsen via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside omfatter alle pengebeløb/værdier overført fra GSK til sundhedspersoner. Alle sponsorater til patientforeninger og hospitaler fremgår af GSKs danske hjemmeside under støtte og donationer.

Yderligere information om vores holdning til EFPIAs regelsæt, GSKs egne regler og vigtigheden af vores samarbejde med sundhedspersoner og organisationer, finder du her.

Spørgsmål fra medier kan rettes til: Kommunikationschef Anna Dammert, tel: +358 50 4200 401 eller e-mail: anna.v.dammert@gsk.com.