Hands laptop

Ansøg om støtte

Ansøgninger om sponsorat eller støtte til uddannelse kan sendes til vurdering i GSK.

For at komitéen kan vurdere ansøgningen, er det en forudsætning, at følgende dokumentation er indeholdt i ansøgningen:

  • Der skal være en formel skriftlig ansøgning skrevet på formelt brevpapir
  • Der skal være en nøjagtig specifikation af, hvad pengene skal bruges til
  • Der skal være et program for det konkrete arrangement/den konkrete aktivitet
  • Hvis arrangementet/aktiviteten holdes på et fagfremmed sted, hvortil der er knyttet aktiviteter uden fagligt indhold, skal det fremgå, at stedet alene er valgt under iagttagelse af praktiske, økonomiske og faglige hensyn. Vi støtter ikke aktiviteter på steder, der er valgt af underholdnings- eller forplejningsmæssige årsager.

Bemærk venligst, at du ikke automatisk får en kvittering for modtagelse af din ansøgning. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 3635 9100, hvis du har spørgsmål til, hvordan det går med din ansøgning.

Her finder du ansøgningsskema (pdf, 43 kb).