Doctors conversation

Støtte til hospitalsafdelinger

GSK støtter relevante udviklings- og informationsprojekter på landets hospitaler. Det er en naturlig konsekvens af vores målsætning om at hjælpe mennesker med at kunne mere, få det bedre og leve længere. Herunder kan du se de projekter GSK har støttet siden 2011.

I GSK tilslutter vi os ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) og deres etiske regelsæt og kodeks. Ifølge ENLI's etiske regler for lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler - et regelsæt der har til formål at skabe åbenhed på området - er lægemiddelindustrien forpligtet til pr. 1. september 2011 at offentliggøre og vedligeholde en oversigt over donationer på virksomhedens hjemmeside. Samme oplysninger bliver offentliggjort i en årsoversigt på ENLIs hjemmeside. Dette gør vi for at sikre åbenhed og gennemskuelighed samt sikre overensstemmelse med vores etiske regler og holdninger.

GSK har udbetalt støtte til følgende:

2019
Vejle Sygehus, Dansk Svær Astma Register – GD 0520 (pdf, 383kb)
Rigshospitalet – Temadag for kvinder der lever med HIV - GD 0526 (pdf, 437kb)

2018
Infektionsklinikken, AUH, Skejby Sygehus – G&D 0515 (pdf, 412 kb)
Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Forskningsenhed (NSAN) – GD0504 (pdf, 380 kb)
Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, GD0499 (pdf, 396 kb)
Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet (pdf, 383 kb)
Infektionsklinikken, Aarhus Universitetshospital, Skejby (pdf, 61 kb)

2017 
Parker Institut, Enheden for epidemiologisk Kostforskning, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (pdf, 73 kb)
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital (pdf, 68 kb)
Bispebjerg hospital, Lungeforskningen (pdf, 76 kb) 
Skejby, Afd. for infektionssygdomme (pdf 82 kb)
Bispebjerg hospital, Lungemedicinsk forskningsenhed (pdf, 62 kb)  

2016
Infektionsmedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital (pdf, 62 kb)
Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, RUC (pdf, 74 kb)
Lungemedicinsk forskningsenhed, Hvidovre Hospital (pdf, 75 kb)
Dansk Børneastma Center, Herlev og Hvidovre Hospital (pdf, 93 kb)
The Severe Asthma Network, Bispebjerg Hospital (pdf, 74 kb)
Management of Asthma during Pregnancy, Hvidovre Hospital (pdf, 76 kb) 

2015
Støtte til Ad-On projektet, Nordsjællands Hospital (pdf, 95 kb)
Sommerskole Global Infectious Diseases, Skejby (pdf, 66 kb)
Temadag for forældre til HIV-smittede børn i Danmark, Skejby (pdf, 89 kb) 

2014
Støtte til Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (pdf, 125 kb)
Støtte til Amager Hospital, Lungemedicinsk Afsnit (pdf, 147 kb)
Det danske HIV kohorte studie, Rigshospitalet (pdf, 87 kb)
HPV infektion hos kvinder, Randers Regionshospital (pdf, 82 kb)
Sommerskole Global Infectious Diseases, Skejby (pdf, 68 kb)
Støtte til uddannelse af coaches, Århus Universitetshospital (pdf, 66 kb)
Støtte til videnskabeligt årsmøde Vestdanmark, Aarhus Universitetshospital (pdf, 471 kb)

2013
Støtte til Nyrekræftforskning, Aarhus Universitetshospital (2013-2014) (pdf, 104 kb)
Støtte til den danske HIV-Kohortes arbejde, Rigshospitalet (pdf, 85 kb)
Statens Serum Institut (pdf, 81 kb)
DANBIO database, Glostrup Hospital
Danske Referenceværdier for Lungefunktion, Århus Universitetshospital (pdf, 70 kb)
Aarhus Universitetshospital 1 (pdf, 88 kb)
Aarhus Universitetshospital 2 (pdf, 104 kb)
Aarhus Universitetshospital 3 (pdf, 110 kb)