Støtte til hospitalsafdelinger

GSK støtter relevante udviklings- og informationsprojekter på landets hospitaler. Det er en naturlig konsekvens af vores målsætning om at hjælpe mennesker med at kunne mere, få det bedre og leve længere. Herunder kan du se de projekter GSK har støttet siden 2011.

I GSK tilslutter vi os ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) og deres etiske regelsæt og kodeks. Ifølge ENLI's etiske regler for lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler - et regelsæt der har til formål at skabe åbenhed på området - er lægemiddelindustrien forpligtet til pr. 1. september 2011 at offentliggøre og vedligeholde en oversigt over donationer på virksomhedens hjemmeside. Samme oplysninger bliver offentliggjort i en årsoversigt på ENLIs hjemmeside. Dette gør vi for at sikre åbenhed og gennemskuelighed samt sikre overensstemmelse med vores etiske regler og holdninger.

GSK har udbetalt støtte til følgende:

2018
Infektionsklinikken, AUH, Skejby Sygehus – G&D 0515
Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Forskningsenhed (NSAN) – GD0504
Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, GD0499
Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet
Infektionsklinikken, Aarhus Universitetshospital, Skejby

2017 
Parker Institut, Enheden for epidemiologisk Kostforskning, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
Bispebjerg hospital, Lungeforskningen
Skejby, Afd. for infektionssygdomme
Bispebjerg hospital, Lungemedicinsk forskningsenhed

2016
Infektionsmedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital
Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, RUC
Lungemedicinsk forskningsenhed, Hvidovre Hospital
Dansk Børneastma Center, Herlev og Hvidovre Hospital
The Severe Asthma Network, Bispebjerg Hospital
Management of Asthma during Pregnancy, Hvidovre Hospital

2015
Støtte til Ad-On projektet, Nordsjællands Hospital
Sommerskole Global Infectious Diseases, Skejby
Temadag for forældre til HIV-smittede børn i Danmark, Skejby

2014
Støtte til Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Støtte til Amager Hospital, Lungemedicinsk Afsnit
Det danske HIV kohorte studie, Rigshospitalet
HPV infektion hos kvinder, Randers Regionshospital
Sommerskole Global Infectious Diseases, Skejby
Støtte til uddannelse af coaches, Århus Universitetshospital
Støtte til videnskabeligt årsmøde Vestdanmark, Aarhus Universitetshospital

2013
Støtte til Nyrekræftforskning, Aarhus Universitetshospital (2013-2014)
Støtte til den danske HIV-Kohortes arbejde, Rigshospitalet
Statens Serum Institut
DANBIO database, Glostrup Hospital
Danske Referenceværdier for Lungefunktion, Århus Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital 1
Aarhus Universitetshospital 2
Aarhus Universitetshospital 3