Støtte til patientforeninger

Patientforeninger er patienternes talerør og repræsentanter for den enkelte patient. Vi samarbejder derfor med patientforeningerne om at styrke patienternes stemme.

Det er naturligt for GSK at samarbejde med patientforeninger på områder, hvor vi har fælles interesser, f.eks. formidling af viden om sygdom. Samarbejdet giver også GSK adgang til værdifuld viden om og kontakt til dem, som bruger vores medicin.

GSK støtter også patientforeninger økonomisk i deres arbejde. Det er i den forbindelse afgørende, at både vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret. Som de første i branchen valgte vi i 2007 at offentliggøre, hvilke patientforeninger vi samarbejder med.

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejdet mellem industri og patientforeninger. GSK har desuden en Corporate Policy på området, der sikrer, at alle medarbejdere er bekendt med vores retningslinjer.

Følgende patientforeninger har modtaget støtte indenfor de seneste fem år: 

2019
HIV Danmark – Booklet til personer der lever med HIV

2018
HIV Danmark – Educational Seminars Kbh og OUH
HIV Danmark – Bodymapping
Astma-Allergi Danmark
HIV Danmark

2017
Astma-Allergi Danmark
HIV Danmark
PAH Patientforeningen
1,6 million klubben
Lungeforeningen

2016
HIV-Danmark 3
Migrænse- og Hovedpineforeningen
AIDS-Fondet
AIDS-Fondet 1
AIDS-Fondet 2
HIV-Danmark 1
HIV-Danmark 2
HIV-Danmark 3
HIV-Danmark 3a
Astma-Allergi Danmark 1
HIV-Danmark 4
PAH Patientforeningen
AIDS-Fondet 3

2015
HIV-Danmark 2
Astma Allergi Danmark
HIV-Danmark 1

2014
AIDS fondet
LyLe
Lungepatient
HIV-Danmark 4
HIV-Danmark 3
HIV-Danmark 2
HIV-Danmark 1