Scientists microscope

Åbenhed og deling af data

Omfattende investeringer i forskning og udvikling er kernen i og grundlaget for vores virksomhed. Vi forsker i tråd med høje etiske og kvalitetsmæssige standarder, uanset hvor i verden forskningen finder sted.

Alltrials

Som første medicinalvirksomhed i verden underskrev GSK i februar 2013 Alltrials-kampagnen initieret af bl.a. Ben Goldacre, læge og forfatter. Med dette forpligtigede GSK sig til at publicere alle kliniske studierapporter (Clinical Study Reports, CSRs) på vores globale hjemmeside. Rapporterne giver detaljeret information om design, metoder og resultater.

Tilgang til anonymiseret patientdata

GSK har også gjort det muligt for uafhængige forskere at få adgang til detaljeret information (patientdata) i forskningsøjemed. I samarbejde med enkelte andre firmaer, har GSK udviklet et uafhængigt system til at give adgang til anonymiserede patientdata fra kliniske studier udført af flere virksomheder og organisationer.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Klinisk forskning i GSK gennemføres iht. alle anerkendte videnskabelige og etiske standarder. I al vores forskning følger vi de internationale regler om Good Clinical Practice (GCP), national lovgivning og GSKs eget regelsæt for at sikre, at studierne gennemføres på en etisk og faglig forsvarlig måde. Alle studier anmeldes og vurderes af regionale komitéer for medicinsk forskningsetik.

Vi har forpligtiget os til at rapportere vores resultater fra klinisk forskning, der evaluerer vores medicin og vacciner, uanset om resultatet er positivt eller negativt.

Derudover deler vi vores ekspertise og know-how og intellektuelle ejerskab i forbindelse med oversete tropiske sygdomme.

Sammendrag af protokollerne for igangværende og afsluttede studier findes på GSK Clinical Study Register.