Rapportering af bivirkning og utilsigtede hændelser

Al medicin kan have bivirkninger, ligesom produkter kan blive brugt på en utilsigtet måde.

Oplever du på egen krop en bivirkning af din medicin, eller får du som pårørende kendskab til en bivirkning, kan du rapportere bivirkningen.

Du har tre muligheder:

  • Du kan bede din læge om at rapportere bivirkningen til myndighederne
  • Du kan selv rapportere bivirkningen online til Sundhedsstyrelsen på adressen: www.meldenbivirkning.dk
  • Du er også velkommen til at kontakte GSK

Vi overvåger rutinemæssigt sikkerheden ved alle vores lægemidler. Dette inkluderer gennemgang af sikkerhedsdata fra kliniske forsøg og indhentning af rapporter om mulige bivirkninger ved de vacciner, lægemidler og forbrugerprodukter, som vi markedsfører.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du kontakter din læge hurtigst muligt.

Hvad bør rapporteres?

Bivirkninger:

Bivirkninger kan forekomme ved al medicin og er defineret som en uønsket virkning ved medicinen. Det kan fx være hovedpine, ondt i maven, kramper eller påvirkning af lever og nyre.

Også medicin, der ikke virker, bør rapporteres.

Utilsigtede hændelser:

Der kan også være tale om utilsigtede hændelser med medicin eller andre sundhedsprodukter som fx medicinsk udstyr. Det drejer sig om en kendt eller ukendt fejl, der sker enten i forbindelse med brugen af, i forbindelse med forsyning af eller i informationen om medicinen.

En utilsigtet hændelse er defineret ved at være til skade eller at kunne have været til skade for en patient og skyldes ikke patientens sygdom.

Det kan fx være fejldosering af medicin, forkert indgift af medicin (forkert administrationsvej) eller forveksling af præparaters navne og emballage.