Scopoderm

Scopoderm til forebyggelse af køresyge, luftsyge og søsyge.

Scopoderm forbygger køresyge, luftsyge og søsyge. Behandlingen er nem og praktisk, da man blot påsætter plastret bag øret 5-6 timer før virkning ønskes. Kan anvendes af børn over 10 år og voksne.

Forbrugerinformation for Scopoderm depotplaster
Scopoderm indeholder hyosin (= scopolamin). Virkning: Scopoderm anvendes til forebyggelse af transportsyge (sø-, køre- og luftsyge).

Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 depotplaster hvert 3. døgn. Påsættes 5-6 timer før virkning ønskes (fx aftenen før rejsen) på tør og ikke-behåret hud bag øret. Ét Scopoderm plaster yder beskyttelse i 72 timer. Er rejsen kortere, bør det fjernes før. Er der brug en længere beskyttelse, fjernes Scopoderm plastret, og der skal gå mindst 12 timer, før et nyt plaster sættes bag det andet øre.

Bivirkninger: Der kan forekomme mundtørhed, søvnløshed, døsighed, træthed, forstørrede pupiller, nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, nærsynethed, irritation af øjenlåg, forstoppelse, lokal hudirritation dér, hvor plastret sidder, vandladningsbesvær. Sjældent ses forvirring, koncentrationsbesvær, desorientering, uro, vrangforestillinger.

Meget sjældent ses øget risiko for kramper hos patienter med epilepsi, akut grøn stær, svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, balanceproblemer (sædvanligvis flere dage efter at behandlingen er afsluttet), hørenedsættelse, hududslæt. Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhånden-værende data): Brændende fornemmelse på applikationsstedet.

Forsigtighedsregler: Bør ikke bruges ved overfølsomhed for indholdsstoffet eller et af hjælpestofferne. Bør ikke bruges af patienter med grøn stær eller til børn under 10 år. Bør kun anvendes efter aftale med lægen af gravide, ammende og ældre eller ved forstørret blærehalskirtel og vandladnigsproblemer, ved erhvervet mavemundsforsnævring eller forsinket tømning af mavesækken, ved en forsnævring i tarmsystemet, ved nedsat nyre- eller leverfunktion, ved nuværende eller tidligere epilepsi eller epileptiske anfald eller smerter i øjnene, ved sløret syn eller regnbuefarvet strålekrans.

Scopoderm forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin, men nedsætter virkningen af medicin, der virker på centralnervesystemet. Udvis forsigtighed ved samtidig anvendelse medicin mod allergi (antihistaminer), depression (tricykliske antidepressiva), virusinfektioner (amantadin), rytmeforstyrrelse i hjertet (quinidin) og Parkinsons syge. Er du i tvivl, spørg lægen til råds. Scopoderm kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pakningsstørrelser: Scopoderm depotplaster 1 mg/72 timer, 2 styk.

Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, tlf: 44 86 86 86 – www.dk.gsk.com. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

 

Scopoderm produkt

Gå tilbage