Sundhedsfagligt personale

For GSK er samarbejde mellem sundhedsfagligt personale og lægemiddelindustrien vigtigt for at sikre fortsat fremgang indenfor medicinsk videnskab og bedst mulig forståelse af patienternes behov.

Som lægemiddelvirksomhed har vi regelmæssig kontakt og samarbejde med læger og andet sundhedsfagligt personale. Gennem dem får vi adgang til værdifuld videnskabelig og medicinsk ekspertise – og indsigt i patienternes behov – som er vigtig for os når vi skal forske i ny medicin og vacciner. Vi møder også sundhedsfagligt personale for at give dem information om medicin og vacciner, som vi har på markedet – således at de har det bedst mulige beslutningsgrundlag, når de eventuelt skal udskrive behandling til deres patienter.

For GSK er samarbejde mellem sundhedsfagligt personale og lægemiddelindustrien vigtigt for at sikre fortsat fremgang indenfor medicinsk videnskab og bedst mulig forståelse af patienternes behov.

Vi sætter åbenhed og integritet i højsædet for al samarbejde med sundhedsfagligt personale – og har altid patienternes interesse i fokus.

Er du interesseret i at læse mere om vores produkter og terapiområder, så kan du oprette en profil på sundhed.gsk.com